Investeringsbedrageri under lupen

Investeringsbedrageri under lupen

– Slik skjer det og dette er fasene

Kjære leser, flere av dere har bedt meg skrive noen ord om investeringsbedragerier, og da kunne ikke timingen vært bedre enn nå. Investeringsbedragerier er nemlig en av de svindelformene som under Covid-pandemien har økt mest både her i Norge og internasjonalt. 

Grunnen til økningen er trolig at folk i tøffe tider i større grad enn ellers lar seg friste av livsendrende muligheter, og da er jo rikdom, eller økt velstand en av de tingene som mange søker etter. 

For svindlerne øker forsøkene i takt med antall vellykkede eller gjennomførte forsøk og dermed sier trenden nå mye om at investeringsbedragerier nå er en het potet. Den er lønnsom for kyniske bakmenn og tilsvarende dyr for den som blir lurt.

Når det gjelder investeringsbedragerier så er dette stort sett et internasjonalt fenomen på svindlersiden, og de fleste som lever godt på bedragersk-salg mot nordmenn og nord-Europeere har base i enten Middelhavsregionen, Afrika eller Israel.  Det er i så måte verdt å merke seg at hvis formidlere av finansielle produkter tar kontakt eller reklamerer for sine tjenester i Norge, så må de ha godkjenning fra Finanstilsynet her i Norge. Unntaket er de som har godkjenning i EU. (Hvis de har godkjenning i EU må det sendes et varsel om dette til Finanstilsynet slik at tilsynet får registrert selskapet.)

Hvis du som investor søker rundt på internet etter portaler/plattformer for å investere via kan du ta en telefon til Finanstilsynet for å sjekke hva de har registrert på det aktuelle firmaet. Det kan også være lurt å gjøre et Google-søk eller sjekke med venner, og kjente som har benyttet seg av tilsvarende investeringsmuligheter tidligere.

Når du bestemmer deg for å investere bør du først ta kontakt med banken din og søke råd hos dem vedrørende det nettstedet du ønsker å investere via. Personlig gjør jeg alle mine investeringer direkte gjennom banken min, og på den måten er jeg alltid trygg når jeg kjøper aksjer eller fond. Enten de er norske eller utenlandske.

Krypto styrer jeg rent personlig alltid unna, men vi har alle ulike risikoperspektiver når det kommer til det å kalkulere oppside og nedside. Det gjelder også hvor godt forarbeide man gjør før man plasserer penger, men er du usikker eller føler at noe skurrer eller virker for godt til å være sant da skal du alltid holde deg unne eller sjekke mer.

Hvis du ønsker en dypere vurdering av om et firma er seriøst da kan firmaer som vårt (RIG og RCIS) gjøre dette for deg. Dette koster selvsagt noen kroner men du får en profesjonell vurdering. Vi kontakter da gjerne vårt internasjonale nettverk. Nettverket har medarbeidere i de fleste av verdens land. Derfor kan vi bidra med risikovurderinger enten selskapet er lokalt eller globalt.

Hvis firmaet som du investerer via tar kontakt med deg igjen med reklame eller lignede etter din første betaling krever det godkjenning fra Finanstilsynet.

Hvis publikum tar direkte kontakt etter at de har funnet noe på internet er ikke firmaet i Hong Kong forpliktet til å ha godkjenning i Norge. Da løper du denne risikoen selv, og det er her mange går fem på. 

En av de tingene jeg blir spurt oftest om er muligheten til å få tilbake penger som har havnet i det store utland. Gjerne på Malta, eller i England. Har du først sendt penger så kan du anse de som tapt.

Ofte benytter svindlerne seg av det jeg kaller fiske-taktikk. Det fungerer som regel slik som jeg har forklart i denne 10 stegsmodellen;

1. Du setter inn/investerer et beløp som du har råd til å tape

2. Du ser at verdien øker på din side

3. Du bestemmer deg for å ta ut gevinsten eller en del av pengene for å sjekke for din egen del at de faktisk utbetaler. Dette gjør du for å sikre deg, det er lurt av deg….men de er lurere

4. De utbetaler pengene.

5. Du er kjempefornøyd

6. Du «vet» nå at dette firmaet er «seriøst»….. haha Finanstilsynet…. her har investeringskongen på Oppdal bevist at alle hadde feil….jeg hadde teft og kunnskap

7. Så banker du til med å investere så mye penger at det gjør ganske vondt

8. Du går fra 500 euro til 20000 euro på et øyeblikk, neste milepæl er 50000 euro

9. Du ser på din side at verdien øker, du begynner å se på Porsche på finn.no. Pengene må bare vokse litt til.

10. Nå er du klar til å ta ut pengene. Det er nå problemene starter, det blir umulig å få ut pengene

I etterkant av svindelen

Opprydningen starter, og du er nå ute etter å sikre pengene du har mistet kontrollen på. Du begynner å søke på internet for å finne informasjon om firmaet igjen. Nå finner du mye negativt. Noe av dette så du før du investerte også. Men nå leser du det negative med bedre innsikt. Mennesker er satt opp mentalt for å lure oss selv. Vi stoler mere på informasjon som støtter vårt syn i en sak. Vi fremhever det positive og nedprioriterer det negative.

Parallelt med dette dukker det gjerne opp krav fra et utenlandsk mellomledd som skal sørge for at du betaler skatt på gevinsten i Hong Kong før du får ut pengene. Dette er også et eget avdelingskontor hos bedragerne. De skal lokke litt mere penger ut av deg.

Det neste som nå skjer er at du finner, eller blir kontaktet av firmaer som sier de kan hjelpe deg å få tilbake pengene. Dette er det andre avdelingskontoret hos gjerningsmennene som skal tyne siste dråpe ut av sitronen din.

De har callsenter som utgir seg for å være både advokater, kundesentere og skattemyndigheter.

De henter inn mennesker som snakker perfekt engelsk. De kan enten sitte sammen et sted eller de kan ha hjemmekontor. Deres telefonsentral er på nett. Når du ringer med ditt registrerte nummer, kommer brukeren din opp på skjermen. Hi Jens Petter, how are you.

Når sitronene er tørre, da blir du merket i basen deres.

Oppsettet svindlerne bruker kunne like gjerne ha vært et helt legitimt selskap. Det eneste som skiller dem fra de ekte er at dine penger blir deres penger.

Spill heller lotto…. der er sjansen 1:98 millioner. På dette er sjansen 0:98 millioner…..du kan ikke vinne!

Har du først blir svindlet da er det viktig at du Politianmelder. Du kan søke hjelp hos aktører som oss om du vil ha bistand, men viktigst av alt er det at du bruker huet og aldri handler aksjer eller investerer om du ikke har hvilepuls.

Hør mer om Svindel på Tjuvstart Podcast;

 

Hackingen av Stortinget og svakheten det representerer

«En ny hverdag for alle som jobber med datasikkerhet»

Kjære leser, denne uken har nasjonen blitt rystet av et hacker-angrep på Stortinget. I dette innlegget vil jeg dele litt av de tankene som de siste dagene har blitt diskutert blant noen av landets fremste på hacking. Jeg snakker om etiske hackere som er tilknyttet virksomheten vår i RCIS der jeg er styreleder. Vi har nemlig drøftet angrepet på Stortinget i detalj, og resultatet av våre konklusjoner kan ha betydning også for deg.

De fleste forstår hvilke konsekvenser et branntilløp kan få for drift i en bedrift eller organisasjon. For å redusere risiko installerer de røykvarslere, og skulle brann først inntreffe har de tilgjengelig slukkeutstyr og en plan for hvordan de skal redusere konsekvensene og sikre videre drift. Hvordan ser sammenliknbare tiltak ut for trusler i den digitale verden? La meg utdype.

I fjor høst ble stortinget rammet av en nettverksoperasjon der trusselaktøren fikk tilgang til flere e-postkontoer. Etterforskningen konkluderte med at sikkerheten ikke var i henhold til faglige anbefalinger fra NSM, og «at vanlige sikkerhetsmekanismer kunne avverget vellykket kompromittering«. Tilbake til brannanalogien tilsvarer dette at det elektriske anlegget ikke var i henhold til dagens standard, og at det var påregnelig at det før eller senere ville oppstå en brann.

Det nyeste datainnbruddet i stortinget er bemerkelsesverdig fordi det kunne inntruffet til tross for at alle mulig sikkerhetstiltak var på plass. Angriperen har benyttet seg av såkalte zero-day sårbarheter, og angriperen har vært aktiv i lang tid før de ble oppdaget eller det ble gjort tilgjengelig en oppdatering fra leverandøren. Med andre ord er det ikke lenger tilstrekkelig å forebygge datainnbrudd, man må også ha en plan for hva man skal gjøre hvis det inntreffer og et system som fanger opp at man er blitt kompromitert. Rotter i lasten må fanges opp når uhellet først er ute.
Den ferske hendelsen på stortinget er bemerkelsesverdig fordi over 30000 andre organisasjoner er rammet av den samme sårbarheten. Det betyr at selv om man følger alle anbefalingene fra NSM så er det fortsatt en risiko for at man opplever et innbrudd, på samme måte som at brann kan inntreffe selv om man følger alle rådene i veiledning til forskrift om brannforebygging fra DSB. Det betyr også at verktøy som tidligere var reservert for bruk mot high-value targets som offentlige etater eller store børsnoterte firmaer nå også tas i bruk mot små og mellomstore bedrifter. I enkelte tilfeller kan de også brukes mot privatpersoner om oppsiden for bakmennene er stor nok.

Konsekvensene av et slikt angrep som det som nå pågår mot Exchange servere rundt i verden er at all informasjon som du eller bedriften din har lagret kan komme på avveie og den kan ofte også blir kryptert og gjort utilgjengelig for deg. Det vil for mange bety kroken på døra, og ettersom sannsynligheten for at det inntreffer fortsetter å øke er det ikke en risiko man kan fortsette å unnlate å forholde seg til.

Nettopp derfor er det to ting som gjelder når sikkerheten skal ivaretaes. Gode analyser og dybde kunnskap om angrep i forkant og klare rutiner når det først smeller. Det er nemlige som regel ikke et spørsmål om “hvis” men når.

Mvh

Kjell-Ola Kleiven

Styreleder Raven Cyber Intelligence Solutions As

Styreleder Risk Information Group As

Hør mer om kriminalitet og svindel i podcasten Tjuvstart

 

Hva gjør du når Politianmeldelsen din blir henlagt? 

Hva gjør du når Politianmeldelsen din blir henlagt? 

Kjære leser, noe av det dere spør meg om oftest er hva man skal gjøre om Politiet henlegger en svindelsak der du er den anmeldende part. Spørsmålet er som oftest egentlig myntet på om slaget da er tapt. Om det er noen som helst poeng i å følge opp saken andre veier, og om Politiet noen gang tar tak i en sak på nytt som først er henlagt. Svaret på spørsmålet dere stiller har flere sider, og det er mange forhold man skal ta med i betraktning, men la oss begynne med det enkle.

Når politiet henlegger en sak oppgir de en kode som sier noe om hvorfor saken henlegges.

En slik kode kan være:
Henlegges grunnet intet straffbart forhold
Henlegges grunnet kapasitet
Henlegges grunnet bevisets stilling
Henlegges grunnet ukjent gjerningsmann

Det er flere titalls koder politiet bruker når de avgjør en sak.

Noen henleggelser regnes som oppklart sak og teller positivt for politiets statistikk. Saker som henlegges grunnet intet straffbart forhold er å regne som oppklart forhold.

Hvis din sak er henlagt og du mener at det er gode grunner til at politiet burde ha etterforsket den videre siden det er etterforskningsskritt som vil kunne gi tilstrekkelig bevis for å ta ut tiltale, kan du klage til Statsadvokaten som har ansvaret for det aktuelle politidistriktet.

Du kan få hjelp til å skrive denne klagen av profesjonelle aktører som har erfaring innen etterforskning. I en klage må man skrive noe om hvorfor nye etterforskningsskritt vil gi et bedre bilde av hva som har skjedd.

Jeg vil alltid anbefale å Politianmelde svindelsaker uavhengig av om henleggelsen havner i postkassen din like raskt som anmeldelsen. Det er nemlig noe med at man ressursmessig først ser det totale bildet av kriminaliteten om en stor andel av de som blir utsatt for bedrageri faktisk anmelder. Deretter er dette viktig for å kunne ha en god dialog med banker, forsikringsselskaper og andre som du trenger bistand fra i den påfølgende prosessen. Det å politianmelde vil alltid være trinn en om du er svindlet.

Når saken først er henlagt i Politiet, så kan det være flere grunner til dette. En klassiker er “ukjent gjerningsmann”, en annen er at ressursbildet ikke gir mulighet til å prioritere saken, og slik må det være i en verden der det er så mange kriminalitetsformer som skal bekjempes. Slik vil det alltid være når et statlig organ skal håndtere all verdens lovbrudd. Likevel finnes det flere veier for å komme videre.

Som ved valg av sykehus har du valg også om du blir svindlet. Offentlig eller privat. Om du velger privat som en plan b så bruker du noen kroner, men det kan gi resultater.

Hva skjer så i det private markedet for kriminalitetsbekjempelse?

I det private næringsliv er det ofte litt annerledes enn i staten, og det gjelder også i kriminalitetsbekjempende arbeid. La meg dele litt om hvordan vi jobber i selskapene RIG og Raven.

Det mine kollegaer og jeg legger vekt på i vår bistand med kunder er alltid å få en forståelse av sakens kompleksitet før vi ser på mulige løsninger og tilhørende mulighet for å få penger tilbake, eller å identifisere gjerningsmennene. Etter kartlegging bruker vi tid på å se på hvordan informasjon og bruk av teknologi kan føre oss nærmere en løsning. Ofte er det veier til målet som ligger åpne om man er åpen for å tenke utenfor boksen.  Vi kaller denne boksen vår “black box”.

I etterkant vil vi gjerne bistå kunden med å skrive en klage på henleggelse (om saken er henlagt), og i denne prosessen bruker vi folk som kjenner Politiet fra innsiden. Folk som selv har jobbet i Politiet, og som vet hva som skal til for at en sak skal kunne tas opp igjen. Denne delen av jobben er viktig, og jeg tror faktisk at den er nærmest avgjørende for at din sak skal få en rettferdig sjans til å komme gjennom nåløyet. Det er nemlig noe med at stammespråk og struktur alltid slår et forsøk som er formulert av en selv uten kunnskap fra innsiden.

Om saken din først blir prioritert av Politiet så er du litt nærmere en løsning, men fortsatt er det lang vei å gå for å få pengene tilbake. Uansett om du tenker på å bruke private selskaper som oss, eller overlater jobben til myndighetene hele veien så kan det være greit å huske på at ny informasjon gitt Politiet om din sak kan være nok til at en sak blir sett på med nye øyne. Selv i et overbelastet Politi er de glade i ferdigskårede mål, og med ny informasjon fra deg om din sak, eller ny kunnskap om andre som er lurt vil du står sterkere.

Alt godt

Mvh

Kjell-Ola Kleiven

– Svindeljeger

Styreleder Risk Information Group As

Styreleder Raven Cyber Intelligence Solutions As

Hør fersk krim podcast med undertegnede og tidligere Politimann Alf Almberg.

Se også Svindelhjelp.no

 

Slik, og derfor blir du svindlet på hjemmekontoret under Covid

Kjære leser! Det siste året har COVID snudd vår alles hverdag på hodet, og med det kommer også nye utfordringer som følge av endringene våre i adferd. Utfordringene jeg nå vil snakke litt om er ikke de du daglig leser om i avisen. Det handler ikke om smitteprosent eller nye typer Covidvirus. Det handler ikke om stengte skoler eller åpne Vinmonopol. Det handler rett og slett om noe så enkelt og prinsipielt som at når du er på hjemmekontor, så er skurkene som er ute etter å lure deg det også. De sitter nå på sin sofa, og forsøker å lure deg der du sitter på din. Netopp derfor må du være observant, og nå vil jeg dele litt kunnskap fra mitt virke som Svindeljeger.

Først av alt så handler bedrageri for svindleren om å overbevise deg om at du står overfor en «livsendrende mulighet». Det kan handle om rikdom, kjærlighet, eller annet du ønsker deg. Deretter skal du tenke på at 99% av all svindel tar utgangspunkt i å spille på grådighet, empati, eller frykt. Disse driverne er nærmest konstante og når vi går inn og analyserer svindel, så er de nærmest alltid en ingrediens. Svindlere vet hvilke faktor de skal pushe på til hvilke målgruppe og tilpasser budskapet deretter. Om vi bruker grådighet som eksempel så er det typiske offeret lett å identifisere vi kjenner jo alle noen som drømmer om raske penger. Det samme gjelder empati og frykt, men la oss gå tilbake til hjemmekontoret.

I den sammenhengen er din «nye» adferd, og din manglende erfaring med din nye livs og arbeidssituasjon plutselig en inntektdriver for bandittene. Banditten vet nemlig å utnytte at du ikke lenger treffer kollegaene ved kaffeautomaten på kontoret. Bandittene vet å utnytte at du ikke lenger spiser lunsj med sjefen som gir deg oppgaver eller sentralborddamen som kommer med posten. Banditten vet å utnytte at alle kunder og kollegaer du møter nå skjer elektronisk. Banditten vet at IT-avdelingen er noen mennesker du nå kommuniserer med via apper som gir dem tilgang på din maskin fra sitt hjemmekontor, og fjernstyrer den derfra. Faktisk er svindlere i 2021 så kyniske at en av de svindelformene de nå har perfeksjonert er det å utgi seg for å være It-avdelingen ved nettopp din bedrift. Ved å utgi seg for å være kollegaen på IT stjeler de tilgang på maskinen din ved sosial-manipulering som igjen fører til at verdifull informasjon kommer på avveie. I tillegg kan du bli utsatt for «Ransomware», (datamaskinen din blir blokket og du må betale løsepenger for å få den åpnet). For noen år siden ville dette vært nærmest som «science-fiction» i 2021 er det virkelighet.

Om vi tar for oss bedragerier og former i 2021 så er nesten alt det som flyr nettbaserte ting som har fått eskalere som følge av Covid. Det eneste unntaket er dating-svindel der offeret faktisk har truffet gjerningsmannen. For datingsvindel på nett er volumene enorme i 2020 og 2021. Ikke så rart egentlig med tanke på at Covid fører til mer isolasjon og ensomhet enn noe annet i verden. Er det rart enkelte der ute nærmest trygler nettet om sosial-kontakt? Prisen for kontakten kan bli skyhøy!

Nylig gjorde vi på RIG og RCIS en analyse av sårbarheter som bedrifter nå står overfor med de ansatte på hjemmekontor for en kunde. Noen av tankene som vi kommuniserte basert på våre erfaringer med banditter får du nedenfor. På kjøpet kan jeg dele med deg at vi i slike prosesser gjerne jobber i team, og da er flere ulike kompetanseområder involvert. Fra etiske hackere til etterforskere og Svindeljegere. Samlet vet vi mer om problemene og mulig løsning enn de fleste der ute.

Om vi skal legge vekt på noe av det mest fascinerende ved mye av den svindelen vi ser i 2020 og 2021, så er det at skurkene har blitt så gode på research og kartlegging. De bruker sosiale-medier, og google søk. De ringer gjerne bedrifter og får ut telefonnummer og navn til nøkkelpersoner i god tid før de slår til. De er også IT-kyndige og kan ofte ta kontroll over datamaskinen til offeret. De kartlegger nyansatte og utenlandske kollegaer. Ofte vet de også hvem som er nærmest umulig å få tak i på telefonen, eller hvem som aldri svarer på mail. De vet ofte mer om vår adferd enn vi selv gjør, og de vet fordi deres lønnsomhet er så ekstremt høy når de først lykkes.

Om vi ser på de største svindel tilfellene fra de senere årene så handler det om enkeltsvindel der millioner blir borte. Om du forstår mekanismene over så står du langt sterkere enn uten forståelsen, og nettopp derfor deler jeg denne teksten med dere i dag

Om jeg skal si noen utfyllende ord før jeg går løs på litt praktiske tips så er det at ting som ofte kan være åpenbart i den tradisjonelle verden ikke blir en like stor selvfølge på nett. Det å dele kredittkort opplysninger med fremmede ville vel

Noen kjappe tips til de på hjemmekontor først av alt;

  1. Sørg for å benytte en PC som er satt opp sikkerhetsmessig av arbeidsgiver. Bruk ikke maskiner eller nettbrett til å lese jobbmail som er av privat karakter da disse utgjør en risiko.
  2. Bytt passord og brukernavn regelmessig på alle applikasjoner og bruk tofaktorautorisering ved pålogging. (Dette kan også gi falsk trygghet, så ikke ta det som en 100% løsning)
  3. Sørg for å være sikker på at mailer eller linker du åpner er autentiske. det tar eksempelvis bare noen få minutter for meg å sette opp en mail som ser ut som den er sendt fra ditt navn. Er du usikker på om en mail du får er autentisk så sjekk hvilken adresse som ligger bak avsender navnet. Ofte er denne avvikende om du blir forsøkt svindlet eller fralurt informasjon. Kontakt avsender i en annen kanal om du tviler.
  4. Sørg for at ditt hjemmenettverk har nødvendig sikkerhet og er oppdatert.
  5. I 2021 er det enkelt å omdirigere mailer om man er på innsiden av individers datamaskin eller nettbrett. I ferske svindelsaker har vi sett at eksempelvis alle mailer i et offeres mailboks som inneholder ord som faktura, strategi, overføring etc blir videresendt/overført til svindleren mens original-mailen slettes hos offer. Dette kan fjernstyres av skurken som tar kontroll på din maskin.
  6. Ofte har bedrifter i dag eksterne sentere som bistår med IT-bistand og support per telefon eller SKYPE/Teams. De tar gjerne verktøy som «remote-styrer» i bruk. Vi ser en trend der kriminelle nå utgir seg for å være ekstern IT avdeling og bruker tilsvarende verktøy for  angripe offer og få tilgang på sensitiv info. En hyggelig telefon der noen ber om tilgang bør alltid verifiseres via andre kanaler.
  7. Er det unormalt mye trafikk ut eller inn av din PC eller ditt nettverk? Da er det stor sannsynlighet for at maskinen sender fra seg informasjon om det ikke har noen logisk forklaring. Spør om bistand fra en trygg-kollega som kan sjekke dette for deg
  8. Ser du tegn til at systemer eller filer er endret uten at du selv gjort endringer.  Spør om bistand fra en trygg-kollega som kan sjekke dette for deg.
  9. Del aldri informasjon digitalt som kan skape trøbbel i feil hender. Per 2021 er telefon og mail like usikkert. Tenk deg om før du deler.

Om du har mistanke om at noe er galt så sørg for å sjekke med en kilde du stoler på asap. Informasjon er verdens mest verdifulle vare og din informasjon i feil hender kan koste deg både jobben og nattesøvnen.

Vi har de siste årene jobbet med flere svindel tilfeller der banditter er inne i både nettmøter, e-mail servere og telefoner. Sagt med andre ord. I 2021 er det viktigere enn noensinne å ta de tidlige faresignalene på alvor. På nett går nemlig ting så utrolig fort, og landegrenser finnes ikke. Sagt med andre ord så kunne pengene like godt havnet på Jupiter eller Mars om de får forlate din konto.

Stay safe!

Mvh Kjell-Ola

– Svindeljeger

Styreleder Risk Information Group As

Styreleder Raven Cyber Intelligence Solutions As

 

Når bedragerisaker med kjent gjerningsmann blir henlagt av Politiet

«Ferdigskåret skal i mål»
Kjære leser, la oss snakke litt om noe som berører de fleste av oss.  Tenkte jeg skulle skrive litt om forventninger og ressursbilde i dag, og da handler det om Politiet. Over tid har jeg som så mange andre her til lands fått høre at ressurs-bildet i Politiet gjør sitt til at få svindelsaker blir prioritert når det kommer til etterforskning. Vi har fått høre at vanskelige og tidkrevende bedragerisaker må nedprioriteres til fordel for viktigere saker som drap og vold. En slik argumentasjon skal vi selvfølgelig lytte til da vold og drap ikke kan tolereres.  Drap og vold må straffes, og etterforskes i ti av ti tilfeller. Der er vi enig myndighetene og jeg.
Det jeg imidlertid stadig blir overrasket over er at bedragerisaker der gjerningsmannen er kjent til stadighet blir henlagt. Bedragerisaker der offer kan dokumentere og bevise at en identifisert person faktisk har utført en kriminell handling, som kan serveres som en direkte lissepasning til Politiet skal ikke henlegges. Slikt skaper ikke annet enn mistillit til både Politiet og systemet. Et ferdig skåret mål må selv Politiet kunne trille over streken.
Når vi vet at Riksadvokaten i rundskriv nr. 3/2016 har kommunisert at saker med kjent gjerningsmann skal prioriteres, så blir dette enda mer kryptisk for meg. Skal vi ikke kunne forvente at Politiet tar de enkle bedragerisakene heller? Om vi snakker ressursbildet så må jo dette være god butikk. I tillegg til å vise bedragerioffer at systemet og samfunnet faktisk fungerer så bidrar løsning av de enkle sakene til både økning i antall saker som etterforskes innen bedrageri, og det bidrar til økt oppklaringsprosent. Målet er jo ferdig skåret.
At tilliten til Politiet i tillegg forbedres og at samfunnet får vist juksemakerne at svindel, og bedrageri ikke lønner seg er frynsegoder som i alle fall jeg setter høyt. Det er nemlig slik at om juksemakere får seile fritt med piratflagg uten konsekvenser så vil stadig flere la seg friste til å jukse.
Konsekvensen er at svindel blir et eskalerende onde fordi konsekvensene for svindleren er nærmest ikke-eksisterende. Konsekvensene er også at juksemakere gjennom ulovlig tilegnet kapital får en kjøpekraft som på ingen som helst måte er rettferdig.
Over de siste ukene har vi på RCIS og RIG, selskapene som jeg driver sett på flere bedragerisaker i kategorien «ferdig skåret» på vegne av klienter som ikke forstår hvorfor sakene deres er henlagt av Politiet. Sakene er i kategori «kjent gjerningsmann». Sakene burde i mitt hode vært banket raskt gjennom systemet i Politiet. Virkeligheten er en helt annen, og da kan man jo spørre seg. Burde ikke Politiet i større grad følge retningslinjene som gis fra Riksadvokaten. Bedragerisaker med kjent gjerningsmann skal prioriteres!
Alternativt burde være et «ikke-tema» i det politkerne liker å kalle verdens rikeste land.
Alt godt herfra.
Mvh
Kjell-Ola Kleiven
Svindeljeger
– Styreleder
Risk Information Group AS
Raven Cyber Intelligence Solutions AS
På Svindelhjelp.no kan du få bistand fra landets fremste anti-svindel eksperter og etterforskere.
 

Tvinges til kontakt med svindleren som svindlet deg

Kjære leser, det er nærmere et år siden sist jeg følte for å skrive noe som helst, men nå vil jeg si noe i en sak som engasjerer meg. 

«Det kan ikke være slik at svindeloffer skal tvinges til å ha kontakt med svindleren som svindlet den»

I dagens Norge har vi en utbredt rettferdighetssans som gjør sitt til at den som har blitt utsatt for noe urettferdig gjerne får oppreisning i en eller anne form. Har du eksempelvis blitt utsatt for vold, og har blitt tilkjent voldsoffererstatning som seg hør og bør, så vil du få utbetalt tilkjent erstatning fra staten. Staten vil deretter kreve inn pengene fra «voldsmannen/kvinnen». På denne måten sikrer vi at utbetalingen og oppreisningen faktisk skjer.  Gjerningsmenn har det jo ikke alltid med å ville betale for seg uten at staten legger nødvendig press.

«Det kan ikke være slik at det ikke får noen konsekvens for svindleren økonomisk at den blir idømt et erstatningsansvar. Svindelerstatning er i praksis umulig å inndrive, som betyr at offer sitter igjen med smellen»

Om vi drar sammenlikningen til bedrageri, eller det som på folkemunne heter svindel så er det slik at om du blir tilkjent erstatning i en svindelsak, så er du selv ansvarlig for for å kreve inn pengene fra svindleren eller via namsmannen. Staten forskutterer ikke erstatningssummen, og gir ikke bistand utover namsmannen, som  oftest ikke finner verdier å ta utlegg i.  Sagt med andre ord så er du nederst på offer-rangstigen som svindel-offer, og om vi da tar med i betrakning at svindelsaker ikke akkurat prioriteres i statistikkene som  omhandler løsningsprosent, eller ressursbruk i Politiet så blir du taper som offer på alle fronter ved denne kriminalitetsformen.

Om vi tar med i regnestykket at det å bli svindlet ofte gir offeret både psykiske og fysiske plager som følge av påkjenningen, og i tillegg kan gi dårlig økonomi livet ut så er mekanismen som skal bidra til å gi offeret en slags oppreisning en av de viktigste virkemidlene vi har. I mange tilfeller kan det å faktisk få utbetalt «erstatning» handle om liv eller død. I flere tilfeller som jeg har sett er tendensen at nordmenn som har blitt svindlet ender opp med å forsøke å ta sitt eget liv. I enkelt tilfeller klarer de det også.

Burde ikke vi som samfunn da i alle fall sørge for at de som faktisk klarer å bli tilkjent oppreisning får midlene som de er tilkjent? Burde vi ikke gi de som allerede er plassert i gapestokk sosialt som følge av å ha blitt lurt en litt enklere hverdag? Det er ikke rettferdighet å gjøre det enklere for banditter å rømme fra gjeld når offeret trenger all den hjelp de kan få.

Til dags dato har jeg aldri hørt om et svindeloffer som har fått utbetalt den tilkjente erstatningen.

Som Svindeljeger mener jeg at dette en tanke-strek som vi alle bør ta innover oss. Ukentlig blir jeg kontaktet av mengder med mennesker via svindelhjelp.no, og de vet ikke hvordan de skal takle all håpløsheten og skammen. På toppen av dette får de ikke tilkjent erstatning utbetalt.

Neste gang er det du, din familie eller jeg som ryker på en smell.

Nå må storsamfunnet ta ansvar, og hjelpe den svake part. Svindeloffererstatning for privatpersoner, begrenset oppad til 60G. Da ryker ikke huset for de fleste.

Del innlegget om du bryr deg!

Alt godt fra meg.

Mvh

Kjell-Ola Kleiven

– Svindeljeger

Styreleder Risk Information Group (RIG)

Styreleder Raven Cyber Intelligence Solutions (RCIS)

 

Et livstegn herfra

Ja, det er nærmest  et år siden sist!

Kjære leser, jeg har fått noen mailer i det siste der jeg har blitt spurt om jeg er i live. Vel, svaret er ja, og jeg tror ikke jeg har hatt det så bra noengang i livet som det siste året. Tid med de nærmeste i fred og ro gir så mye glede. Følelsen av tilfredshet og lykke har mye med at jeg har fokusert på familien min samt utvikling av de tre selskapene som jeg driver. Det gir fortsatt mye glede å bruke tid på kampen mot kriminalitet og lovbryteri, og det er virkelig der jeg vil ha mitt fokus også i tiden fremover. Når det gjelder behovet for å være kreativ eller kommunisere utover jobb, så gjør jeg det om jeg har fritid til overs gjennom å produsere musikk. Dette har blitt en fin hobby, som jeg gjerne gjør sammen med sønnen og kjæresten. For meg er det et utløp for kreativitet og overskudd slik blogg var i flere år for noen år tilbake.

Vi i Kleiven-klanen koser oss sammen i disse Covid-tider i hjemmestudio og lager det vi føler for. Rett og slett for oss selv og ikke for alle andre. Om noen hører låtene så er det gøy, hvis ikke så er det greit. I disse Corona-tider er inneaktiviteter uansett noe man må finne på og musikken har fulgt meg hele livet.

Om du har lyst til å sjekke ut låtene så finner du de her. Vi har kort og godt laget det vi selv  vil høre.

Nyt eller hat. Helt opp til deg:)

Med ønske om alt godt til dere alle fra familien og meg.

 

Du hørte det her

Kjære leser, hvordan går det med deg?

Du lurer kanskje på hvorfor jeg ikke har skrevet blogg på en stund? Vel, det å blogge har alltid vært litt «av og på» for min del, og det siste året har lysten vært der litt sjeldnere enn tidligere. Hvorfor? Jeg har tatt noen valg som gjør at det er mindre tid til det å skrive, og da blir det slik en stund, men man vet aldri hva som skjer i fremtiden. Bloggen har jeg jo levd med ti år.

Anyways, for å gi dere en liten oppdatering som etterspurt fra enkelte av dere, så går nå den daglige frokosten som jeg tidligere brukte til å sette ord på tanker og veivalg i blogg nå langt oftere til å lage podcasten «Tjuvstart». For meg har podcasten blitt en fin måte å treffe folk som jeg ikke har sett på en stund. Det er kos å se folk, samt dele litt tid og samtale med disse sammen med dere som lytter. Frokost er jo dagens viktigste møte. Da har du dedikert tid med den du treffer.

Podcasten er noe jeg gjør for meg glede meg selv slik bloggen også gjorde, og så er det hyggelig om flere der ute også finner glede i den. Det at podcasten handler om andre enn meg og mitt  er også noe jeg virkelig verdsetter. Jeg verdsetter at jeg får lov til å dele fra folk jeg har møtt opp gjennom årene. At deres opplevelser kan inspirere eller glede andre der ute. At dere, og jeg kan lære av deres suksess eller fiasko.

Podcasten er veldig gøy nå – Så vil jeg fortsette med den så lenge det er gøy.

Når det gjelder podcasten så var det viktig for meg da jeg først ble spurt om å gjøre den at den som kanal ikke handlet om kriminalitet, eller å konfrontere skurker. Som dere kanskje vet så har jeg de siste 10 årene av mitt liv brukt mye tid på kriminalitetsbekjempelse  i ulike former og farger. Både gjennom RIG og Svindeljegerne. At RIG etter 10 år har samtlige norske banker, og store deler av det offentlige i Norge som kunder på tjenester innen «anti-hvitvasking», «anti-terrorfinansiering», «anti-korrupsjon» og anti-svindel  er jo noe jeg virkelig er stolt av, og selv om jeg jobber tjuefire sju med mange ulike prosjekter, så er det fortsatt analyse-huset innen krim som er dagjobben, og det jeg er mest stolt av. Der vil jeg nok være aktiv på dagtid så lenge det er gøy, og det vil nok være i lang tid enda.

Som en forlengelse av dette har vi også den siste tiden jobbet med et nytt selskap som skal bekjempe nye former for kriminalitet innen cyber, og går ting veien så kan jeg trolig innvie dere i noe spennende der til høsten. Målet må jo også der å satse nordisk som vi har gjort med RIG. Kontorer i de ulike landene gir så mye mer spenning enn kun å satse norsk.

– Jeg føler et ansvar for å bruke hodet mitt til å bekjempe kriminalitet og urettferdighet i de fleste deler av mitt virke, så vil podcasten være noe helt annet. Et fristed der jeg bare kan treffe folk til gode samtaler om det vi finner naturlig.

Når det gjelder hva jeg ellers gjør for tiden (som dere spurte om), så går det mye i foredrag for bedrifter, og der jeg får møte mennesker der er jeg som regel lykkeligst. Det å treffe kunder til samtale om analyse innen risiko eller holde foredrag er en så fin måte å treffe bra folk til de gode samtalene. Det gir både glede og lykke.

Når det gjelder blogg så har enkelte av dere spurt om tyngre fag-innlegg innen hvitvasking, korrupsjon og terrorfinansiering, slik jeg gjorde tilbake i 2012/2013, men disse krever for mye tid å lage til at jeg har noe igjen for det. Lesertallene er ikke helt der de burde med slike blogginnlegg som kanal heller, så disse lager jeg heller til kunder som betaler for det. Når det kommer til blogg så er det enkelt å se hva leserne ønsker seg basert på tall, og det er de mer private tingene, eller  forbrukerorientert svindel og bedrag. Begge deler vil sikkert dukke opp fra tid til annen, men det blir mindre privat enn før. Jeg har ikke noe ønske om å dele så mye slikt mer som tidligere da jeg opplever det som en forbigått fase for meg. 

Tidligere gjorde jeg mer slikt for å inspirere andre til å følge drømmer, eller gjøre disse til mål. For å rette fokus på verdier jeg finner viktig. Som bevisst alkoholvalg, eller en aktiv farsrolle. Når resultatet i stadig større grad er jantelov, og negativitet så lar jeg heller være. Jeg gjør min årslønn og forsørger min familie på å bygge bedrifter som henvender seg til å løse risiko i næringslivet. Sosiale-medier og blogg har tidvis gitt en god bonus-inntekt med skriving under frokost som innsats men det er ikke lenger gøy, og da skal man heller ikke gjøre  det. Med mindre et budskap er noe man virkelig brenner for, eller finner relevant for blogg som kanal.

Blogg i 2020 er mer en kanal for å dele litt i blant fra de ulike sidene av mitt univers, og deler jeg da blir det gjort med intensjon om å fortelle om noe som jeg tror vil være av interesse for dere, eller som engasjerer meg der og da. 

Til slutt er det flere av dere som har spurt hva som skjedde med boken jeg jobbet med å skrive på Gyldendal, og svaret er kort og godt at jeg ikke har fullført den. Motivasjonen forsvant litt mellom vanlig jobb, tv-jobb, foredrag og tid med familien min. Etter Svindeljegerne på Tv3 laget vi som dere kanskje vet en ny serie om kriminelle som tok mye tid. Denne er nå i klippen hos en utenlandsk kanal i disse dager så vil tiden vise om den havner på skjermen etterhvert. Jeg kan i så fall love en kontroversiell serie om kriminalitet uten filter. Etter å ha fulgt banditter tett på kroppen i et år er det mange gullkorn, og hendelser.

Det spennende med livet er at man aldri vet hva som kommer. Det jeg uansett vet er at bloggen min, og de fantastiske følgerne som gav bloggen både et par førsteplasser på blogglisten, og topp 10 plasseringer i større volum er noe jeg alltid vil skatte. Så vil tiden vise hvor veien går videre.

Takk for følget og støtten. Alt godt fra meg!

Kjære leser, gjør det du elsker!

Gårsdagens Podcast med faren til Martine – Odd Petter Magnussen får dere her;

 

Det som kalles balanse

«A hippie at heart»

Kjære leser, jeg hadde litt lyst til å skrive litt til dere i dag, og denne gang så handler det om at hode og kropp bobler over av skrivelyst. Først av alt. La oss snakke om en sak fra mediebildet som jeg fant spennende. «Fratatt konsesjonen etter mistanke om bistand til hvitvasking og finansiering av terror» kan vi lese som overskrift i en fersk avisartikkel hos Dagens Næringsliv, og da handler det om såkalt «hawala-banking». Et fenomen som jeg har skrevet endel om tidligere da bloggen i all hovedsak handlet om tematikk relatert til dagjobben min i Risk Information Group. Den gang advarte jeg i flere blogginnlegg mot smutthullet som faren for mulig terrorfinansiering fra Norge gjennom Hawala utgjør. Spesielt hvis normale rutiner for å sikre at Hawala virksomheten oppfyller krav til kunde-kontroll (KYC) og kontroll mot terror og hvivaskingsrutiner som resten av banknæringen er pålagt ikke er gode nok eller knapt nok eksisterer. Hawala er nemlig svært vanskelig å regulere, og ser vi på Dagens  Næringsliv saken der nærmere 500 millioner er ført ut av landet som eksempel, så viser den egentlig hvor galt det kan gå. Somalia er som kjent et land med mange ulike grupperinger, og også kjente terror-nettverk er å finne der. Om vi lar individer, og organisasjoner i Norge overføre penger, eller flytte finansielle midler dit uten kontroll da har vi som nasjon tapt. Nettopp derfor vil jeg hylle Finanstilsynet i denne saken. Hylle dem som slår ned på kritikkverdige forhold som kan føre til nettopp det som kampen mot terrorfinansiering skal stoppe. Klapp på skulderen til dem!!

Så litt fra privaten.

Sist uke var jeg på ferie bort fra hverdagsrutinene til en liten oase i Mexico ved navn Ikal, og etter at batteriene ble ladet litt så fikk jeg så mye energi til å ta tak i litt ulike ting. Det er rart det der, men selv om det ikke er så lenge siden juleferien, så går man så fort inn i «hamsterhjulet», eller mestringsløpet som gjerne også kalles «tut og kjør». I alle fall i mitt vokabular. Slikt sliter på kropp og sjel. Slikt krever en motvekt, og denne gangen ble svaret ferie. På ferie der var kjæresten og jeg enige om to enkle ting. Vi skulle bare bruke tid på ting som gir oss energi og skaperevne. Vi skulle bare nyte tiden, stedet, hverandre og naturen, og vi skulle gjøre det mest mulig borte fra folkemassene, og de travleste stedene. Det gjorde godt, og ønsker dere også en tur til et spirituelt, og sunt mekka for å «finne deg sjæl», eller finne roen da har jeg et tips eller tre i ermet. Det finnes nemlig hoteller der alt er ute i naturen. Der de ikke har hogget ned et eneste tre for å bygge rommene, gatene eller restauranten, men heller har latt trærne vokse inn i hvert bygg. Et sted der de ikke bruker plast, eller kunstige substanser, og Yoga, eller ulike former for meditasjon er endel av opplevelsen. Et sted der de ivrer mer for å gi deg en økologisk smoothie enn alkohol. (Noen bilder fra våre opplevelser får dere under teksten).

Så litt reflekskjon, og noen tanker.

De siste par årene har virkelig fløyet unna, og jeg er så glad for at jeg tok en liten «pitstop» utenom de vanlige sist uke. Det var nemlig da jeg forsto at jeg har hatt så utrolig godt av å snu og vende litt på ting. Etter to år/sesonger med Svindeljegerne og alt rundt var det vanvittig deilig å ta en liten break fra det offentlige-rom og jobbe dedikert med litt annet i fjor. 2019 var for meg året da jeg la litt nytt fokus og resultatet er at jeg vet bedre hvor jeg er, og hva jeg skal. Når alt skjer rundt en og tilbudene om det ene og det andre kommer rakende så er det lett å hive seg på feil greier, og da er det så utrolig befriende å ha en jordnær jobb i risiko-analysehuset (RIG) som jeg startet for ti år siden å bruke tiden på. I tillegg har jeg jo alltid litt andre andre nye prosjekter og selskaper, som okkuperer hodet mitt, og ikke minst hjertet. Det er det å da ha en partner som vet å «jorde» ting litt en fantastisk greie. Det skaper igjen balanse, og jeg tror virkelig på nettopp dette. Det å ha balanse i livet uansett hva det gjelder.

Ser vi eksempelvis på samfunnet, og hva omverden definerer som suksess så er det ikke nødvendigvis bra for individet. Mye oppmerksomhet i positiv eller negativ forstand blir til slitasje. Den positive oppmerksomheten speilet i medier, og sosiale-medier skaper igjen et avhengighetsforhold, og andres jantelov som igjen sliter unødvendig på personen som står midt i alt. Ser man godt etter så er det sjelden at dette gir lykke. Det samme gjelder prosjekter som ender opp med negativ-oppmerksomhet. I vår tid er alt så synlig og «delt» i mangel på bedre ord at vi alle higer etter den neste bølgen av «å bli sett», og i alt det kaoset så kjenner jeg noen ganger at ting må jordes. 

«Da det spurte meg om enda et nytt prosjekt så sa jeg bare ja. Av gammel vane var svaret ja selv om det aldri kunne gå. Tidsmessig!»

For meg er det å komme til jungel-hytta i Mexico nettopp en slik greie. Du kommer ut av lille Norge, og bort fra vestens alltid like stressende puls. Du kommer litt bort fra egne og andres forventninger og krav, og møter i stedet folk som går barbeint på jobb og snakker om indre ro, og kombinerer det med Kite-surfing, Yoga, eller tid på en øde strand eller svømmende i sjøen. Du finner den egentlige lykken, og glemmer alt som du og andre forventer av deg selv. Amen!

I hverdagen er det så lett å tro at man trenger «likes», «hype», oppmerksomhet i ulike former, og anerkjennelse for alt mulig rart, og man draes ofte mellom sine ulike sider. For meg har ytterpunktene i personligheten ved å være tusenkunster på jobb, og drive oppmerksomhet mot tingene jeg gjør sitt ytterpunkt i at jeg privat stort sett bare vil være i fred med mine nærmeste på fritiden. Det er den personlige Kjell-Ola med tidvis sosial-angst, søvn-problemer og ønske om fred og ro som sist uke fikk utfolde seg. Det gav lykkefølelse og terningkast seks.

Denne uken har jeg hentet frem krigeren i Oslo igjen. Så møter jeg hunden, kjæresten og sønnen om få timer. Det er vel det som kalles balanse.

 

Livet med dere

Kjære leser, nå er snart helgen ferdig for denne gang og jeg sitter her og forbereder uken slik jeg så ofte gjør på søndagene. Etter en deilig familiehelg med sønnen, kjæresten, og hunden skal en ny uke startes og det blir en uke utenom det vanlige. Først av alt skal jeg denne uken jobbe endel med et nytt selskap som er under etablering, og med det kommer den gode følelsen som det å være grunder, eller entreprenør så ofte gir. Jeg skal være ærlig å si at jeg virkelig elsker det å få utvikle ideer, og spesielt sammen med andre mennesker. Det er noe med det samspillet som skjer når en ny virksomhet skapes som jeg virkelig elsker. Noe med det å ta en drøm og sette den i system så den får vokse. Det i seg selv gir så mye glede.

 Om ideen til den nye virksomheten er god nok til å få bein å gå på, eller om den drukner i havet som en vrakgods det vil tiden vise, men her og nå er jeg entusiastisk. Bare tanken på å rulle ut noe nytt i seg selv er jo spennende. At jeg har bra folk med på laget er det liten tvil om.

Når vi snakker om nye ting så må jeg jo også nevne podcasten, og jeg vil samtidig takke alle dere som sender meg forslag til gjester. Flere av dere har sendt forslag som jeg har benyttet meg av, og både produsenten og jeg er gira på å gjøre flere podcast intervjuer. Det er deilig å gjøre en podcast som handler om menneskene jeg treffer i hverdagen. De som inspirerer meg. De som våger, eller går sine egne veier og det på sitt eget sett. Podcasten vil få mange spennende gjester også i tiden fremover og jeg håper at dere vil titte innom den også i fremtiden. Den blir litt til underveis, og utvikler seg litt sånn i sitt eget tempo så vil tiden vise hvilken profil den etterhvert får. Nå kjenner jeg i alle fall at det er digg at den ikke handler om krim, svindel, eller skurker. De har jeg fått så mye av de siste årene at jeg virkelig følte for å gjøre noe annet da podcast-produsenten først tok kontakt.

Jeg tenker at det å treffe inspirerende, eller motiverende folk er en fin start for en slik kanal.

Når enkelte av dere spør om jeg ikke kan være mer personlig og mindre gjeste-orientert i podcasten så tenker jeg at bloggen er bedre egnet til slikt. Det siste verden trenger er en «navle-beskuende» og selvsentrert podcast til. Det er så mange slike, og jeg skal ikke bli en av dem. I min vil jeg heller ha fokus på spennende folk fra verdens ulike hyller og hjørner. Spennende folk som går egne veier.

Det å hente inspirasjon fra spennende, eller annerledes mennesker som jeg treffer på min vei er også oppskriften i mitt nye foredrag «Mitt beste jeg», og selv om jeg der også bruker mitt eget liv og min egen livshistorie så vil det alltid være essensielt for meg å være en «life-learner» som vet å lære fra de flinke folkene jeg har rundt meg. Om dere også kan få ta del i denne kunnskapen gjennom blogg, foredrag, eller podcast så tenker jeg at det er vinn, vinn. Det er så befriende å kunne plukke opp lærdom fra andres liv og historier.

Så var det kjærligheten da. Flere av dere har spurt meg om den, og jeg kan kanskje best oppsummere det med følgende; «Du vet at du har kommet «hjem» eller funnet den rette når hver dag handler om å spille hverandre gode, og nyte tiden sammen fremfor alt det overfladiske som omgir oss». Jeg har aldri hatt det så fint med en kjæreste som jeg har det med Benedicte, og mye av grunnen er nok at vi er samme sted i livet, og ønsker det samme. Vi vil begge ha en harmonisk familie, og nyte tiden sammen fremfor andre aktiviteter. Vi vil begge bare utvikle oss og vårt univers mot felles drømmer og vi har ikke behov for å slippe støy eller drama inn i vår verden. Det i seg selv gir en trygghet.

Når jeg gjør foredrag, eller jobber med prosjekter setter jeg også pris på å kunne inkludere Benedicte og jeg vet at hun er stolt av meg, og støtter enten det gjøres fra salen under et foredrag, eller under opptak til nye prosjekter som podcast, eller Tv. Benedicte er en slik jente som jeg alltid har drømt om å ha i livet mitt, og da handler det om så mye, men jeg tror at det viktigste av alt er at hun er like flink til å ta vare på både Maxi og meg. Det at vi gjensidig vil ta vare på henne gjør det komplett.

Jeg er så glad for at Benedicte har fått to fantastiske jobber som hun trives i her i Norge, og at vi skaper en felles plattform for å lykkes med både egne og felles prosjekter

Så var det en ting til jeg har notert at jeg skulle skrive om i dag. Flere av dere har spurt hvordan det går med Tv-serien som vi laget etter Svindeljegerne. Vi gjorde jo en serie som jeg er utrolig stolt av, og denne er fortsatt i live. Vi har gitt vårt sluttprodukt til en kanal som skal klippe det litt om og tilpasse det sine sendinger så får vi se hvordan, og om det havner på skjermen til slutt. Jeg er for lengst der i livet at jeg er mer opptatt av å gjøre ting som familien, og jeg kan være stolt av enn å gjøre noe bare for penger eller oppmerksomhet. Amen!

Nå skal jeg bruke resten av kvelden på å gjøre klart et foredrag om inspirasjon, og mestringsfølelse  til i morgen kveld. Så håper jeg at dere alle vil fortsette å ta del i mitt lille univers. Jeg er utrolig takknemlig for at dere følger meg i alle opp og nedturer.

Takk for følget, med ønske om alt godt til dere alle. 

Søndagsklem og smil fra KO

Her følger noen av mine favoritt-episoder av egen podcast så langt;