Kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering på norsk jord

Kampen mot terrorfinansiering på norsk jord
«Etter ti år i front med anti-hvitvasking ser jeg nye utfordringer»

Kjære leser, jeg hadde lyst til å skrive noe om hvitvaskings-regimet i dag og hvordan vi i Norge sloss mot hvitvasking, terrorfinansiering og korrupsjon. Sannheten er nemlig at vi etter hendelsen med Twin Towers (9/11) i New York har fått en rekke regelsett som globalt skal sørge for at noe slik ikke skal kunne skje like lett som den gang, og det er gjennom å strupe finansieringen av terror at mye av slaget står. Siden 2009 har vi her til lands hatt en norsk hvitvaskingslov basert på det tredje EU-direktivet for Anti-hvitvasking, og når nå det fjerde EU-direktivet og oppdatert hvitvaskingslov også nå er på plass, så krever det enda mer av lokale banker og finans-instutisjoner som fremover også må gjøre et utvidet kontroll på det vi kaller for PEP (politisk eksponerte personer). Det at det internasjonale samfunnet gjennom sanksjons-lister fra EU, FN og amerikanske OFAC, samt gjennom transaksjons-analyser tvinger mye av ansvaret for anti-hvitvaskingsarbeidet over på bank og finansnæringen er en innarbeidet praksis som vi har sett i en årrekke, men hva betyr det i praksis?

Vel, først av alt betyr det at bankene de siste årene har måttet ansette hundrevis av folk i finansnæringen som kun ser på forhold rundt anti-hvitvasking, terrorfinansiering og korrupsjon. Det betyr at hvitvaskingskonferansen til Finans Norge, Finanstilsynet og Økokrim hvert år setter deltaker rekorder, og i år deltok nærmere 600 mennesker. Det betyr også at bankene som egentlig ikke ser hele puslespillet til de kriminelle nettverkene blir sittende med mye av ansvaret for noe som samfunnet som helhet egentlig burde ta et utvidet ansvar for. En bank ser bare transaksjoner og adferd innen sin bank mens bandittene jobber på tvers og bruker alle fluktmuligheter når det gjelder det vi kaller for «layering» eller skjuling av pengers eier og opprinnelse. I praksis er det norske anti-hvitvaskingsregimet utrolig sårbart fordi vi som nasjon ikke får et bedre system enn det den svakeste delen av kjeden kan levere, og igjen slår det tilbake på bankene. Den banken med de dårligste rutinene for anti-hvitvasking vil utsette hele kjeden for risiko fordi kriminelle bander lett finner dette leddet. Dermed kan det svakeste leddet ved å briste sørge for at penger som stammer fra narko, eller er ment for terror havner inn i det finansielle systemet og når det først er inne så er det vanskeligere å finne opprinnelsen, eller merke det som «dårlige-penger» fordi pengene vaskes for hver gang de flyttes.
I Norge i dag har kampen mot anti-hvitvasking stått mye på det å fange opp bruk av kontanter. I tillegg har kampen stått på å fange opp overføringer til visse land, men når sant skal sies så er hvitvasking i 2018 så mye mer avansert enn det. Hvitvaskere som kan sitt fag i 2018, og snart 2019 bruker de beste advokatene og skatte planleggerne i verden. De vet også å bruke finansielle instrumenter som ikke reguleres, og de vet å blande hvit og svart økonomi til det som kan synes å være grå.
I skrivende stund sitter jeg og ser på en slik sak, og mens jeg setter meg inn i den så slår det meg at kampen mot hvitvasking ikke er en rettferdig eller enkel kamp. Kampen er ikke på noen som helst måte enkel fordi den på den ene siden har hvitvaskeren som har dette som sitt levebrød, og på den andre siden så møter den en bank som egentlig er til for å drive bank. Sagt med andre ord så trenger vi en profesjonalisering av anti-hvitvaskingsarbeidet i Norge, og da kan vi ikke skyve så mye av arbeidet på bankene som er satt sammen for å drive bank og ikke for å fange skurker. Vi må tenke nytt, og vi må tørre det nå.
Alternativet er at gangster penger, og banditt-bedrifter utkonkurrerer de lovlydige, og da vil vi alle lide som følge av at juksemakere får fritt spillerom. Da er dette ikke lenger et myndighets-problem men et samfunnsproblem.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *