Dette NAV-hullet må tettes!

Dette NAV-hullet må tettes!

«Det koster trolig så mye penger at det alle andre steder ville ført til at noen mistet jobben»

Kjære leser, ganske så ofte spør dere som leser bloggen meg om hvor jeg er mest bekymret når det gjelder risiko og da gjerne sett i sammenheng med svindel i det norske samfunnet, og nå skal dere få et ganske så direkte svar. Svaret er kun tre bokstaver langt. NAV!!! Da selskapet jeg startet for snart ti år siden Risk Information Group (RIG) først identifiserte kritiske trusler mot finansnæringen og samfunnet for noen år tilbake så var det den offentlige delen av samfunnet vi var mest bekymret for. Vi var bekymret for bruk av falske identiteter og misbruk opp mot Skatt og NAV. I tillegg var vi bekymret for om Politiet hadde god nok teknologi og verktøy for å avdekke ID-svindel, og da gjerne med utgangspunkt i at alle sofistikerte kriminelle benytter et element av falsk ID. 

Siden den gang har vi jobbet aktivt med de flere deler av det offentlige Norge, og med finansnæringen. Vi har bidratt aktivt for å tette igjen de hullene som finnes, men et sted er de verken interessert i å lytte, eller tette hull. Jeg snakker om pengesluket NAV. Jeg snakker om at jeg vet fra sikre kilder att tapene til NAV på dette området er så massive at kilder internt i systemet gremmes men oppover i rekkene blir de ikke hørt. Ikke får de gjennomslag for dialog med kommersielle aktører heller, og der jeg heller ser at systemet som lekker som en sil tar kontakt med konkurrentene mine, enn å lå galskapen fortsette så snakker jeg som bekymret skattebetaler og ikke bare som Risk styreleder. Jeg er oppriktig bekymret for om NAV systemet egentlig vet hvem de utbetaler penger til, og deretter hvilke kontroller de gjør for å sikre at en mottaker faktisk er den som den utgir seg for. Deretter er jeg bekymret for om de i det hele tatt forstår konsekvensen av at NAV er det smutthullet i det offentlige Norge som burde ha den beste hengelåsen på skattekista. Ikke en lås som henger og slenger med nøkkelen i hullet.

For det norske samfunnet totalt sett så sjekket Risk Information Group i fjor rundt en million ID-dokumenter for ekthet, og mulig manipulering eller tukling av det sleipe slaget. Vi avslørte en utrolig mengde falske men et sted sjekkes det null og niks. Hos NAV! Der kan det synes som om man lever i den troen at det ikke er nødvendig å gjøre så mye kontroller, og heller ikke sjekke hvem mottakeren, eller kunden i NAV sammenheng egentlig er. Ikke bruker de tid på førstelinje kontroll i noen særlig grad, men de velger heller å ta toppen av isfjellet i det som heter NAV kontroll. Nei, som skattebetaler og borger i nasjonen Norge så er jeg bekymret, og jeg blir ikke mindre bekymret etter å ha tilbrakt tid med en NAV-svindler som jeg har tilbrakt tid med i forbindelse med den nye serien min «Naive Norge».  Jeg blir mer bekymret fordi jeg i prosessen forstår at NAV ikke forstår og da kan jeg ikke forstå at NAV ikke løper alle veier for å finne noe å tette NAV-hullet med. Er det bare de selv som ikke ser at keiseren står naken og myntene han trodde han puttet i lomma renner alle veier. Keiseren av NAV er snart så avkledd at selv de NAV ansatte må lure på hvordan vi som nasjon kan være vitne til «keiserens nye klær» i en av de viktigste offentlige organene her til lands. Det tragiske er at regningen havner til slutt hos deg, og meg for det er vi som er Norge tross alt. Selv om oljekrana så langt har tatt unna mye av det sølet som det altfor store NAV systemet har fått styre bort.

Nei, kjære politikere, del NAV i mange små deler, og gi oss et oversiktlig, transparent og fremtidsrettet NAV. Et ryddig og enkelt system som er lett å lese og ikke minst lett å gå i sømmene når pengebruk, og kaos så enkelt kan skjules i det nåværende systemet. Om dere lurer på hvordan så ring meg. Jeg som en bekymret borger kan ikke forstå at dere lar denne dinosauren tappe skattekista vår. Vi eier jo endel av den alle sammen.

Stay safe!

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *