Hva gjør du når Politianmeldelsen din blir henlagt? 

Hva gjør du når Politianmeldelsen din blir henlagt? 

Kjære leser, noe av det dere spør meg om oftest er hva man skal gjøre om Politiet henlegger en svindelsak der du er den anmeldende part. Spørsmålet er som oftest egentlig myntet på om slaget da er tapt. Om det er noen som helst poeng i å følge opp saken andre veier, og om Politiet noen gang tar tak i en sak på nytt som først er henlagt. Svaret på spørsmålet dere stiller har flere sider, og det er mange forhold man skal ta med i betraktning, men la oss begynne med det enkle.

Når politiet henlegger en sak oppgir de en kode som sier noe om hvorfor saken henlegges.

En slik kode kan være:
Henlegges grunnet intet straffbart forhold
Henlegges grunnet kapasitet
Henlegges grunnet bevisets stilling
Henlegges grunnet ukjent gjerningsmann

Det er flere titalls koder politiet bruker når de avgjør en sak.

Noen henleggelser regnes som oppklart sak og teller positivt for politiets statistikk. Saker som henlegges grunnet intet straffbart forhold er å regne som oppklart forhold.

Hvis din sak er henlagt og du mener at det er gode grunner til at politiet burde ha etterforsket den videre siden det er etterforskningsskritt som vil kunne gi tilstrekkelig bevis for å ta ut tiltale, kan du klage til Statsadvokaten som har ansvaret for det aktuelle politidistriktet.

Du kan få hjelp til å skrive denne klagen av profesjonelle aktører som har erfaring innen etterforskning. I en klage må man skrive noe om hvorfor nye etterforskningsskritt vil gi et bedre bilde av hva som har skjedd.

Jeg vil alltid anbefale å Politianmelde svindelsaker uavhengig av om henleggelsen havner i postkassen din like raskt som anmeldelsen. Det er nemlig noe med at man ressursmessig først ser det totale bildet av kriminaliteten om en stor andel av de som blir utsatt for bedrageri faktisk anmelder. Deretter er dette viktig for å kunne ha en god dialog med banker, forsikringsselskaper og andre som du trenger bistand fra i den påfølgende prosessen. Det å politianmelde vil alltid være trinn en om du er svindlet.

Når saken først er henlagt i Politiet, så kan det være flere grunner til dette. En klassiker er “ukjent gjerningsmann”, en annen er at ressursbildet ikke gir mulighet til å prioritere saken, og slik må det være i en verden der det er så mange kriminalitetsformer som skal bekjempes. Slik vil det alltid være når et statlig organ skal håndtere all verdens lovbrudd. Likevel finnes det flere veier for å komme videre.

Som ved valg av sykehus har du valg også om du blir svindlet. Offentlig eller privat. Om du velger privat som en plan b så bruker du noen kroner, men det kan gi resultater.

Hva skjer så i det private markedet for kriminalitetsbekjempelse?

I det private næringsliv er det ofte litt annerledes enn i staten, og det gjelder også i kriminalitetsbekjempende arbeid. La meg dele litt om hvordan vi jobber i selskapene RIG og Raven.

Det mine kollegaer og jeg legger vekt på i vår bistand med kunder er alltid å få en forståelse av sakens kompleksitet før vi ser på mulige løsninger og tilhørende mulighet for å få penger tilbake, eller å identifisere gjerningsmennene. Etter kartlegging bruker vi tid på å se på hvordan informasjon og bruk av teknologi kan føre oss nærmere en løsning. Ofte er det veier til målet som ligger åpne om man er åpen for å tenke utenfor boksen.  Vi kaller denne boksen vår “black box”.

I etterkant vil vi gjerne bistå kunden med å skrive en klage på henleggelse (om saken er henlagt), og i denne prosessen bruker vi folk som kjenner Politiet fra innsiden. Folk som selv har jobbet i Politiet, og som vet hva som skal til for at en sak skal kunne tas opp igjen. Denne delen av jobben er viktig, og jeg tror faktisk at den er nærmest avgjørende for at din sak skal få en rettferdig sjans til å komme gjennom nåløyet. Det er nemlig noe med at stammespråk og struktur alltid slår et forsøk som er formulert av en selv uten kunnskap fra innsiden.

Om saken din først blir prioritert av Politiet så er du litt nærmere en løsning, men fortsatt er det lang vei å gå for å få pengene tilbake. Uansett om du tenker på å bruke private selskaper som oss, eller overlater jobben til myndighetene hele veien så kan det være greit å huske på at ny informasjon gitt Politiet om din sak kan være nok til at en sak blir sett på med nye øyne. Selv i et overbelastet Politi er de glade i ferdigskårede mål, og med ny informasjon fra deg om din sak, eller ny kunnskap om andre som er lurt vil du står sterkere.

Alt godt

Mvh

Kjell-Ola Kleiven

– Svindeljeger

Styreleder Risk Information Group As

Styreleder Raven Cyber Intelligence Solutions As

Hør fersk krim podcast med undertegnede og tidligere Politimann Alf Almberg.

Se også Svindelhjelp.no

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

1 kommentar

  1. Hei
    når politiet henlegger en sak, der gjerningsmann er kjent, politiet har bevis og attpåtil beslaglegger våpen?

    vet du hvorfor de gjør det?

    gjerningsmannen fikk til og med igjen våpene sine etter henleggelsen var et faktum.